Dells Registrerad partner-logotyp D-Links logotyp Blixtviks logotyp Affinity Telecoms logotyp Pandas logotyp Netviewers logotyp

Fjärrdisk

Filåtkomst över Internet!

Med denna tjänst har du en uppmappad disk som är kopplad mot en extern server. Det betyder att du kan lägga data som du vill komma åt från en eller flera datorer på denna disk. Du ansluter sedan till disken via FTP med ditt användarnamn och ditt lösenord. Eftersom datan lagras externt och blir säkerhetskopierad, kan du var säker på att du kommer åt dina dokument.

 

Vem behöver denna tjänst?

  1. Du har en stationär dator på jobbet men ibland så behöver du komma åt vissa filer för att kunna ex. jobba lite hemifrån.
  2. Ni är flera på er firma som jobbar med samma dokument men har ingen server.
  3. Du har kunder som behöver komma åt vissa dokument, t ex logotyper och du vill inte släppa in dem på ditt nätverk.
  4. Du vill säkerhetskopiera vissa filer som du vill ha på annan plats.