Dells Registrerad partner-logotyp D-Links logotyp Blixtviks logotyp Affinity Telecoms logotyp Pandas logotyp Netviewers logotyp

Domännamn

Fimanamn domännam eller produktnamn ?

För att så många som möjligt ska hitta och komma ihåg adressen till din hemsida är det viktigt att du väljer en någolunda kort och intuitiv domännamn, t ex ditt företagsnamn.  Det kan också vara ett ord som är knutet till din verksamhet, t ex "dator" eller en förkortning, typ Qnetcom = Quality Network Comunication Om du är osäker på vilken namn du ska välja, kontakta oss så kan vi ge dig förslag.

Ett förslag är att du söker på olika namn för att se hur många träffar du får och vart dom leder.