Dells Registrerad partner-logotyp D-Links logotyp Blixtviks logotyp Affinity Telecoms logotyp Pandas logotyp Netviewers logotyp

   Miljöpolicy

Lev som du lär.

Qnetcom ser det som vår skyldighet att värna och skydda vår miljön. Vi har en ambition och strävan att se till att våra produkter och tjänster inte bara är den/det bästa för våra kunder utan också det bästa möjlig miljövalet.

  • Vi använder därför av Elkretsen utsedda insamlingsplats.
  • Vi håller oss hela tiden uppdaterade på ev. nya sätt att hantera restprodukter.
  • Vi beaktar miljöaspekterna vid inköp av datorutrustningar och inventarier.
  • Att informera våra kunder i Qnetcom´s miljöpolicy och miljöarbete.
  • Att i möjligaste mån anpassa funktioner i våra lösningar och tjänster så att de förbättrar miljöarbetet hos oss så väl som hos våra kunder.
  • Att i så stor utsträckning som möjligt minska användningen av papper, genom att bl.a. skicka dokument som, fakturor, instruktioner etc. elektroniskt.
  • Att välja lågenergiprodukter för datautrustningar och övriga energikrävande apparaturer.
  • Att uppmana personal att inte använda engångsprodukter
Klicka här för att se komplett information om vår miljöpolicy.