SMS via Internet

 

Här har du möjlighet att snabbt selektera och direkt nå dina kunder med information.
Om du redan har tjänsten BIZMAIL så kan du använda dig av redan uppladdade mobilnummer.

Sedan väljer du ett tidigare skrivet meddelande och editerar texten, eller skriver en ny.
Du kan även välja datum och klockslag då du vill sända ditt SMS.

Kunder kan givetvis svara på ditt meddelande och tacka nej till vidare SMS.

 

1950:- per år